Krótka relacja z II Spotkania Konsultacyjnego

II Spotkanie Konsultacyjne we WCIiWOP

Jak pozyskać środki z funduszy europejskich? Jakie korzyści płyną ze współpracy organizacji pozarządowych z innymi stowarzyszeniami i samorządem? Omówienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To główne zagadnienia poruszane w czasie spotkania przedstawicieli stowarzyszeń we Włodawskim Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Gościem specjalnym była Monika Grodzka – Wiceprezes Zarządu Lubelski Ośrodek Samopomocy, ekspert ds. zarządzania projektami, budowania partnerstw.

 

Nasze Stowarzyszenie realizuje zadanie zlecone przez Urząd Miejski we Włodawie pn. „ Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” od kwietnia 2015 roku. Obecnie stowarzyszenie nawiązało współpracę z LOS i przystąpiło do Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. Dzięki temu może korzystać z merytorycznego wsparcia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych.

28.X – II Spotkanie Konsultacyjne NGO

Szanowni Państwo,
Od kwietnia 2015r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie realizuje zadanie publiczne z zakresu – Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015. zlecone przez Urząd Miasta Włodawa pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Zadanie jest realizowane z myślą o:
• poprawie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz o ważnych wydarzeniach dla trzeciego sektora
• ułatwieniu organizacjom komunikacji w sieci tzn udostępnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,
• inicjowaniu powstawania partnerstw oraz wymianie doświadczeń – organizowanie spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Pierwsze z zaplanowanych Spotkań Konsultacyjnych odbyło się 22.04.2015r.

Dzisiaj mam przyjemność poinformować Państwa o nawiązaniu współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy i przystąpieniem do Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) jest organizacją pozarządową, której celem jest niematerialne wspieranie organizacji pozarządowych
działających na terenie województwa lubelskiego. Od 1998 roku prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje środowiska pozarządowe.

Jako członek Sieci PPL LOS możemy korzystać z merytorycznego wsparcia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych.

Z myślą o NGO’s z Naszego Miasta, zaprosiłam na Spotkanie Konsultacyjne  Wiceprezesa Zarządu LOS Panią Monikę Grodzką – ekspertkę ds. zarządzania projektami, rynku pracy, animacji międzykulturowej, aktywizacji lokalnej, budowania partnerstw,autorkę
i koordynatorkę kilkudziesięciu projektów współfinansowanych m.in.ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszam serdecznie Państwa do udziału w Spotkaniu Konsultacyjnym w
dniu 28 października 2015r. o godz.: 16:00

 

Zaproszenie-na-Spotkanie-Konsultacyjne-NGO_ok_-_1_

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności.

Z poważaniem,
Krystyna Kończal

Sieć PPL LOS

Sieć_PPL_LOSSieć PPL LOS LOS

Punkty Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka
Samopomocy

 

Nasze stowarzyszenie na Wojewódzkim Seminarium Sieci PPL LOS w dniu 25.09.2015 reprezentowała Krystyna Kończal – Prezes Zarządu SCW.  A TU zapraszamy do obejrzenia relacji foto z seminarium.

Ogromnie się cieszymy, że nasze stowarzyszenie zostało wybrane do SIECI PPL LOS do której należy 21 wybranych organizacji. Gratulujemy pozostałym organizacjom. Uczestnictwo w Sieci, jest dla nas kolejną możliwością na poszerzenie współpracy i realizację nowych pomysłów.

certyfikat LOS

Chcieliśmy Wam również przedstawić listę organizacji, które podczas Wojewódzkiego Seminarium Sieci PPL LOS zostały wybrane w drodze głosowania na reprezentantów do uczestnictwa w Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych Sieci PPL LOS.

Poniżej przedstawiamy informację przesłaną przez Lubelski Ośrodek Samopomocy: Czytaj dalej „Sieć PPL LOS”

Włodawskie Centrum Informacji

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2011r. do kwietnia 2014r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie realizowało projekt pt.: Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, w ramach którego powstało biuro Centrum, jako miejsce wsparcia dla Organizacji Pozarządowych powiatu włodawskiego.
Podczas Spotkania NGO podsumowującego projekt w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 10 kwietnia 2014r. została podjęta dyskusja, w czasie której udało się wypracować wspólne stanowisko Organizacji Pozarządowych: CENTRUM, JAKO WSPARCIE DLA NGO POWINNO NADAL FUNKCJONOWAĆ W NASZYM POWIECIE.
Petycja z prośbą o wsparcie inicjatywy została skierowana do Starosty Powiatu Włodawskiego, Burmistrza Miasta Włodawa oraz Wójta Gminy Włodawa.
18 stycznia 2015r. Burmistrz Miasta Wiesław Muszyński zaprosił wszystkie Organizacje Pozarządowe na Konsultacje Społeczne, gdzie m.in. pomysł kontynuowania działań Centrum został wzmocniony i zaakceptowany.
W lutym 2015r. Burmistrz Włodawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu – Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie przystąpiło do konkursu
i przedstawiło swoją ofertę pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
23 marca 2015r. ogłoszono wyniki konkursu: Zadnie do realizacji powierza się Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu we Włodawie.
Dzięki współpracy z Zakładem Karnym, nieocenionej pomocy lokalnych Przedsiębiorców oraz zaangażowaniu członków i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia, pomieszczenie użyczone w Publicznym Gimnazjum nr 1, sala 41 zostało odświeżone i przystosowane do prowadzenia działalności na rzecz wspomagania NGO.

W środę 22 kwietnia 2015r. o godz. 15.00 odbędzie się I Spotkanie Konsultacyjne dla Organizacji Pozarządowych, które będzie miało na celu m.in. zapoznanie się z ofertą Centrum.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSOBY ZWIĄZANE LUB ZAINTERESOWANE TRZECIM SEKTOREM DO ODWIEDZENIA

CENTRUM na Facebook’u

centrum