Wolontariat akcyjny

Inaczej nazywany krótkoterminowym -to taki, gdzie wolontariusze zatrudniani są do pomocy przy jednorazowej akcji, kwestach, festynach, wycieczkach i przy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.