Szkolny Klub Wolontariatu ZSZ nr 1 i II LO

Od Szkolnego Klubu Wolontariusza do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym działa od roku 2002, jego założycielem jest p. Agnieszka Czuj. Opiekunami klubu w różnych okresach czasu były także p. Małgorzata Buska, p. Krystyna Pawlik, p. Anna Kuziomka. Rocznie skupia ok. 25 osób. Z związku z dużym zainteresowaniem ideą wolontariatu we Włodawie w maju 2007r. zostało powołane Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Działania podejmowane przez Szkolny Klub Wolontariusza w latach 2002-2016:
– pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych dzieciom z rodzin zastępczych oraz objętych opieką PCPR, GOPS, PP-P, MOPS;
– dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, niepełnosprawnym;
– pomoc w terapii dzieci autystycznych, objętych opieką PP-P ;
– działania akcyjne inicjowane przez organizacje lokalne oraz udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim („Szlachetna paczka”, „Podziel się posiłkiem”, „Złotówka na gwiazdkę”i inne);
– pomoc w prowadzeniu zajęć plastycznych w przedszkolach, włączanie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”;
– angażowanie w działania podejmowane przez Świetlicę Środowiskowo-Terapeutyczną przy MOPS we Włodawie;
– częściowe odciążenie rodziców mających dzieci niepełnosprawne;
-prace na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Ciekawe inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza:
-praca w Miejskim Przedszkolu Nr 1 z przedszkolakami metodą Weroniki Sherborne (2004-2006);
-praca indywidualna wolontariuszy z dzieckiem autystycznym, dzieckiem z chorobą tikową (2008-2009);
Przez okres 2 lat czterech wolontariuszy systematycznie pracowało z pięcioletnim dzieckiem autystycznym w utrwalaniu terapii psychologicznej);
-przystąpienie do internetowej akcji „Rodzina Rodzinie” (2005 – 2007)
Dzięki zebranej kwocie 1000 zł i interwencji opiekuna SZKW i prezesa Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych – p. Janusza Jędraszko w Radzie Miasta, Zakładzie Energetycznym został podłączony prąd do mieszkania p. Marii w Jeleniej Górze.
-Warsztaty z techniki decoupage i szkolenie z zakresu streetworkingu (2010 – 2012).
-Wolontariat hospicyjny – towarzyszenie, opieka, wspieranie osób chorych nieuleczalnie -(3 wolontariuszki z liceum (pełnoletnie) – w tym 1 osoba, która chciałaby zostać lekarzem systematycznie do ukończenia liceum pracowały w Hospicjum).

PROJEKTY:
– „Książka, słowo, myśl, uczucie, czyn… Wszystko razem stanowi dopiero człowieka” (2005-2006) w ramach środków Fundacji Dzieci i Młodzieży
Wolontariusze – uczniowie z liceum zostali przeszkoleni z zakresu efektywnej nauki, a później nabyte umiejętności sprawdzali pracując z podopiecznymi, którzy mieli problemy z nauką.
-„Zostań artystą sztuki decoupage” (2012) w ramach środków z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wolontariusze uczyli się ozdabiać przedmioty techniką decoupage.

Osiągnięcia:
Wyróżnienie trzech wolontariuszek w kategorii:edukacja, sport, kultura w ogólnopolskim konkursie „Barwy Wolontariatu”(2005), podczas Gali Wolontariatu w Lublinie.