Inkubator

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Wyjść na prostą” został utworzony INKUBATOR AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ.

Czym jest Inkubator?

 • Inkubator został powołany w ramach podpisanego POROZUMIENIA PARTNERSTWA LOKALNEGO O WSPÓŁPRACY NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE.
 • Inkubator został utworzony w celu poprawy dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na ternie powiatu, osób opuszczających zakłady karne, ich rodzin oraz w celu rozwijania sektora gospodarki społecznej w regionie, poprzez wspieranie działalności gospodarczo-zawodowej lokalnego środowiska.

Oferta Inkubatora:

 • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób opuszczających zakłady karne, ich rodzin , budowanie atmosfery wparcia;
 • Prowadzenie diagnozy osobowościowo- rodzinno- zawodowej, ustalenie planu zmiany położenia (przekwalifikowanie, aktywne poszukiwanie zatrudnienia, wzbudzanie motywacji, pomoc specjalistyczna);
 • Indywidualna pomoc w kontaktach z instytucjami publicznymi i podmiotami zewnętrznymi;
 • Aktywizacja osób opuszczających zakłady karne, ich rodzin do podejmowania działalności gospodarczej;
 • Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw społecznych itp i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania;
 • Organizowanie wspólnego udziału w seminariach, konferencjach, targach i innych imprezach zewnętrznych;
 • Bezpłatne dyżury specjalistów, m.in. :
  • doradcy zawodowego/ pośrednika pracy
  • pracownika socjalnego
  • prawnika
  • doradcy ds. zakładania działalności gospodarczej i podmiotów ekonomii społecznej
  • ekspert odpowiedzialnego za spotkania informacyjne na temat Banku Czasu
  • psychologa
  • przedstawiciela Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie

* Szczegółowy grafik dyżurów dostępny będzie w najbliższym czasie.

KORZYSTANIE Z USŁUG INKUBATORA JEST BEZPŁATNE

Szczegółowe Informacje dotyczące funkcjonowania Inkubatora Aktywności Społeczno- Zawodowej :

Starostwo Powiatowe we Włodawie/Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
Tel.: 723 055 723
Thhps://www.facebook.com/SCW.Wlodawa
e-mail: wolontariat@wlodawa.eu