Hospicjum

Wolontariusz medyczny – to osoba, która podejmując współpracę z hospicjum,  pracuje  w bezpośrednim kontakcie z chorym pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, rozmawia, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer . Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy.  Podczas kursu wolontariusz nabywa umiejętności pomagające mu w opiece nad pacjentem, ale też uczy się rozmawiać
z chorym i jego rodziną. Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.