Historia

Historia wolontariatu we Włodawie sięga 2003 roku, kiedy przy II Liceum Ogólnokształcącym im. A.F. Modrzewskiego powstało Szkolne Koło Wolontariatu, którego inicjatorką i opiekunem jest Pani Agnieszka Czuj.

Od kwietnia 2007 roku podjęte zostały starania o powołanie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie. Panie: Agnieszka Czuj, Krystyna Kończal, Dorota Torbicz, Agnieszka Bajuk i Anna Pająk przystąpiły do wypełniania wszelkich formalności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

Już w maju 2007 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli Stowarzyszenia. Na spotkaniu zatwierdzono Statut i wybrano władze Stowarzyszenia. W lipcu tego samego roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie otrzymało  pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Miejskiego. Od tej pory rozpoczęło działalność Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej.

We wrześniu Stowarzyszenie zostało pomyślnie zarejestrowane w KRS pod nr 0000288357 i tym samym uzyskało moc prawną.

W tym samym czasie przystąpiono do akcji informującej i promującej działalność Stowarzyszenia. Popularyzacja Stowarzyszenia w lokalnym środowisku od razu zaowocowała podpisaniem szeregu porozumień z wieloma instytucjami, placówkami i organizacjami, które współpracują ze Stowarzyszeniem.


Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji OIC Poland  i Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.