Projekty SCW

 z naszym udziałem realizowane są projekty:

centrum

– Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania sektora NGO na terenie powiatu Włodawskiego. Centrum świadczy usługi szkoleniowo – doradcze dla NGO z terenu powiatu włodawskiego. Dwa pomieszczenia umeblowane i wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny, służą włodawskim organizacjom jako miejsce spotkań. Mogą one nieodpłatnie skorzystać z zaplecza technicznego i wyposażenia.

W Centrum organizowane są dyżury doradców z zakresu prawa i finansów, z których nieodpłatnie mogą skorzystać zgłoszone do projektu NGO.
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych to także miejsce organizacji imprez zrzeszających lokalne organizacje. Cyklicznie będą tu organizowane „drzwi otwarte” oraz spotkania z udziałem postaci z otoczenia III sektora i lokalnych liderów.

W ramach Centrum organizowane są wizyty studyjne. W ramach tych wyjazdów istnieje możliwość poznania dobrych praktyk i nawiązanie kontaktów partnerskich z prężnie działającymi organizacjami z całej Polski.

Siedziba Centrum mieści się we Włodawie ul. Reymonta 12

„Celem projektu jest wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce poprzez standaryzację działań 45 organizacji członkowskich SIECI oraz rozwój kompetencji organizacyjnych ich 90 przedstawicieli.”

 

Logo-sieci-PPW

„Misją Sieci jest wzajemne wspieranie się organizacji pozarządowych z terenu Polski Wschodniej jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego.
Podstawową formą działalności Sieci jest inicjowanie, organizacja i wspieranie inicjatyw partnerskich na różnych polach działalności społecznej, kulturalnej i ekologicznej.
Sieć tworzona jest przez organizacje pozarządowe, które decyzją swoich zarządów przystępują do Sieci składając deklarację współpracy.Organizacja Członkowska po przystąpieniu do Sieci w żadnym stopniu nie traci swojej autonomii.
W swojej działalności Organizacje Członkowskie tworzące Sieć kierują się Kartą Zasad Organizacji Pozarządowych przyjętą podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.”

 

Wyjsc na Prosta

– Wyjść na Prostą
„Celem tego projektu jest miedzy innymi zwiększenie skuteczności działań na rzecz osób opuszczających zakłady karne w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ciągu 36 m-cy na terenie województwa lubelskiego poprzez kompleksowe działania różnych aktorów rynku pracy.”