Klub Młodego Wolontariusza SOSW

Klub Młodego Wolontariusza działający przy SOSW im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie realizował działania wynikające z planu pracy opracowanego i wdrożonego na początku roku szkolnego. Zrealizowano m.in. następujące działania:

– kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Lepsze Jutro – uczniowie biorą udział w akcji „zakrętki”;

– kontynuowano współpracę z włodawskim hospicjum; uczniowie przygotowali prace plastyczne na kiermasz wielkanocny;

-„Wszyscy dzieciom czytają” – prowadzono akcję czytania bajek młodszym wychowankom przez wychowawców i starszych wychowanków

– wychowankowie wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 04.12.2015.